Hibe Destek
 • 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımınd ...

  27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik ve 18/09/2012 tarih ve 28415 sayılı Resmi Gazete’d ...

  Tamamını oku
 • Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Da ...

  Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca; kamu kurum ve kuruluşlarında enerji yöneticisi olarak görevle ...

  Tamamını oku
 • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Birleşmiş Milletler öncülüğünde imzalanan kürese ...

  BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Birleşmiş Milletler öncülüğünde imzalanan küresel ısınmaya yönelik hükümetler arası ilk çevre sözleşmesidir. Sözleşme; insan kaynaklı çevresel ...

  Tamamını oku
 • Türkiye, 24 Mayıs 2004 tarihinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (BMİDÇS), 26 ...

  Türkiye, 24 Mayıs 2004 tarihinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (BMİDÇS), 26 Ağustos 2009 tarihinde ise Kyoto Protokolüne taraf olarak iklim değişikliğine yönelik yürütüle ...

  Tamamını oku
 • CO2 iklim değişikliğinin ana nedenlerinden biri olarak kabul edilmekte ve insan aktivitelerine bağlı olar ...

  CO2 iklim değişikliğinin ana nedenlerinden biri olarak kabul edilmekte ve insan aktivitelerine bağlı olarak atmosferdeki CO2 seviyesi artmaktadır. İklim değişikliği ile mücadele için kullanılabilecek ...

  Tamamını oku
 • İklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek, fayda sağlamak ve etkileri yönetebilmek için stratejiler ...

  İklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek, fayda sağlamak ve etkileri yönetebilmek için stratejilerin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Neden uyum sağlamalıyız? Sera gazı emisyo ...

  Tamamını oku
 • Çok büyük bir kısmını karbon dioksit oluşturduğundan terim olarak karbon piyasası kullanılmasına rağmen d ...

  Çok büyük bir kısmını karbon dioksit oluşturduğundan terim olarak karbon piyasası kullanılmasına rağmen diğer sera gazları da karbon eş değeri olarak çevrildiğinden literatürde genellikle sera gazları ...

  Tamamını oku
 • Azaltım konusunda; • Elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir enerji payının arttırılması, • Enerji ver ...

  Azaltım konusunda; • Elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir enerji payının arttırılması, • Enerji verimliliği • Karbon yakalama ve depolama teknolojileri • Ağaçlandırma ve doğal karbon yutakları e ...

  Tamamını oku
 • Elektrik şebekeleri ile bilgisayar ve ağ teknolojisinin entegre edilerek elde edilen şebeke sistemine “Ak ...

  Elektrik şebekeleri ile bilgisayar ve ağ teknolojisinin entegre edilerek elde edilen şebeke sistemine “Akıllı Şebeke” (Smart Grid) denilmektedir. Bir akıllı şebekenin temel bileşenleri ve teknolojiler ...

  Tamamını oku
 • Toprak – su kaynaklı ısı pompası teknolojisi yeryüzünün belirli bir derinliğinde sıcaklığın yıl içinde sa ...

  Toprak – su kaynaklı ısı pompası teknolojisi yeryüzünün belirli bir derinliğinde sıcaklığın yıl içinde sabit kalması gerçeğine dayanır. Belirlenen derinlikte toprak tabakası kışın havadan daha sıcak, ...

  Tamamını oku
Arabic AR Croatian HR English EN French FR German DE Hindi HI Italian IT Macedonian MK Russian RU Serbian SR Turkish TR