Rüzgar Enerjisi Uygulaması 1 – Mesken Bahçesin Rüzgar Türbini Uygulaması

Örnek 3: Mesken bahçesinde küçük ölçekli rüzgar enerjisi tesisi kurulması

Lisanssız elektrik üretimine ilişkin ilgili mevzuattan yararlanmak isteyen bir kişi meskeninin bahçesine 250 kW kurulu gücünde bir rüzgar türbini kurmuş olsun. Söz konusu üretim tesisinin %30 kapasite faktörü ile çalıştığını varsayalım. Bu durumda üretim tesisinde bir saatte; 250 x 0,30 =75 kWh elektrik enerjisi üretilir. Bu tesisin o gün 8 saat çalıştığını varsayalım, o halde üretim tesisi günde; 75 x 8 = 600 kWh enerji üretir. Bu gün içinde meskende toplam 10 kWh elektrik enerjisi tüketildiği kabul edilirse, saatlik mahsuplaştırma sonucunda üretim tesisinden sisteme günde; 600 – 10= 590 kWh sisteme ihtiyaç fazlası enerji verilmiş olur. Takip eden gün rüzgar hızı ve esme süresine bağlı olarak aynı üretim tesisinin %20 kapasite faktörü ile çalıştığı düşünülürse, be durumda saatte; 250 x 0,20 = 50 kWh elektrik enerjisi üretilir. Üretimin aynı şekilde 4 saat devam ettiği düşünülürse bu durumda günde; 50 x 4 = 200 kWh elektrik enerjisi üretilir. Bu gün içinde de meskende toplam 15 kWh elektrik enerji tüketilmiş olsun. Bu halde saatlik mahsuplaştırma sonucunda günlük; 200 – 15 = 185 kWh ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi sisteme verilmiş olur.

1 inci gün: 250 x 0,30 x 8 = 600 – 10 = 590 kWh ihtiyaç fazlası enerji,

2 nci gün: 250 x 0,20 x 4 = 200 – 15 = 185 kWh ihtiyaç fazlası enerji

Destek bedelinin 7,3 ABD Dolar Cent olduğu dikkate alındığında;

1 inci günün durumu: 590 kWh x 0,073 ABD$/kWh x 1,99 TL/ABD$ = 85,70 TL

2 nci günün durumu: 185 kWh x 0,073 ABD$/kWh x 1,99 TL/ABD$ = 26,87 TL

Bu durumda sisteme aylık;

(15 x 590 ) + (15 x 185 ) = 11.625 kWh

11.625 x 0,073 x 1,99 = 1.688,76 TL tutarında elektrik enerjisi verilmiş olur.

Üretici; 11.625 kWh x 1,27 kr/kWh = 147,60 TL DSKB ödeyeceği göz önünde bulundurulursa, 1.688 – 147,60 =1.541,16 TL net destek ödemesi alır.

Söz konusu meskende günlük; ayda 15 gün süresince 10 kWh, ayda 15 gün süresince 15 kWh elektrik enerjisi tüketildiği dikkate alınırsa, bu durumda ilgili meskende aylık; (15 x 10) + (15 x 15 ) = 375 kWh elektrik enerjisi tüketilmiş olur. İlgili kişi söz konusu üretim tesisini kurmamış olsaydı, elektrik enerjisi ihtiyacını bölgesinde faaliyet gösteren tedarik şirketinden temin edecekti. Buna göre 375 x 36 Krş[4] 135 TL elektrik enerjisi bedeli ödemesi gerekecekti. Sonuç olarak bu kişinin üretim tesisine ilişkin;

– Yatırım ve işletme maliyetleri ihmal edilmek kaydıyla;

– 1.541,16 TL destek ödemesi alacağı,

– 135,00 TL tutarında elektrik faturası ödemeyeceği, dikkate alınarak aylık; 1.541,16 + 135,00 = 1.676,16 TL gelir elde etmiş olacaktır.

sonucuna ulaşılabilir.

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Dutch NL English EN French FR German DE Hindi HI Italian IT Russian RU Spanish ES Turkish TR