Rüzgar Enerjisi Uygulaması 2 – Fabrika bahçesinde rüzgar enerjisi tesisi kurulması

Örnek 4: Fabrika bahçesinde rüzgar enerjisi tesisi kurulması

Bir fabrika sahibinin fabrikasının bahçesine, lisanssız elektrik enerjisi üretimine ilişkin ilgili mevzuat kapsamında 500 kW kurulu gücünde bir rüzgar türbini kurmuş olsun. Söz konusu üretim tesisinin kapasite kullanım oranının %30 olduğu varsayımı ile söz konusu üretim tesisinde saatte; 500 x 0,30 =150 kWh elektrik enerjisi üretilir. Bu tesisin rüzgar durumuna bağlı olarak o gün toplam 8 saat çalıştığı varsayımı ile günlük toplam; 150 x 8 = 1.200 kWh elektrik enerji üretilir. Bu gün içinde fabrikada 3.000 kWh elektrik tüketilirse kabul edilirse, bu durumda saatlik mahsuplaştırma sonucunda; 1.200 – 3.000= – 1.800 kWh sistemden enerji çekmiş olur. Takip eden gün üretim tesisinin rüzgar durumuna bağlı olarak %20 kapasite kullanım faktörü ile çalıştığı varsayımıyla üretim tesisinde o gün bir saatte; 500 x 0,20 = 100 kWh elektrik enerjisi üretilir. Söz konusu üretimin 4 saat sürdüğü varsayımıyla o gün toplam; 100 x 4 = 400 kWh elektrik enerjisi üretilmiş olur. Bu gün içinde de fabrikada 3.000 kWh enerji tüketilmiş olsun. Bu durumda saatlik mahsuplaştırma sonucunda günde; 400 – 3.000 = – 2.600 kWh elektrik enerjisi sitemden çekilmiş olur.

1 inci gün: 500 x %30 x 8 = 1.200 – 3.000 = -1.800 kWh sistemden çekilen enerji.

2 nci gün: 500 x %20 x 4 = 400 – 3.000 = – 2.600 kWh sistemden çekilen enerji.

İhtiyaç fazlası üretim olmadığı için (rüzgar enerjisi için destek bedeli 7,3 ABD Dolar Cent) sanayi/fabrika abonelik bedelinin 28,34 Krş/kWh[5] olduğu dikkate alınarak, ilgilinin faturası ve ne kadar tasarruf ettiğini hesaplayabiliriz. Önce faturasını sonra tasarruf miktarını hesaplayalım.

Buna göre;

1 inci gün durumu: 1.800 kWh x 28,34 Krş = 510,12 (15 gün sürdüğünü düşünelim) 400,32 x 15 = 6004,8 TL

2 nci gün durumu: 2.600 kWh x 28,34 Krş = 578,24 TL (15 gün sürdüğünü düşünelim) 578,24x 15 = 8.673,6TL

Her iki bedel toplanarak, tesis kurulmamış olması halinde aylık ödenmesi gereken toplam elektrik enerji bedeli; 6.004,8+ 8.673,6 = 14.678,4 TL olarak bulunur.

Tasarruf miktarını hesaplamak istersek;

1 inci gün durumu: 1.200 kWh x 28,34 Krş = 340,08 TL

15 gün sürdüğü varsayımıyla; 340,08 x 15 = 5.101,20 TL

2 nci gün durumu: 400 kWh x 28,34 Krş = 113,36 TL

15 gün sürdüğü varsayımıyla; 113,36 x 15 = 1.700,40 TL

5.101,20 + 1.700,40 = 6.801,60 TL tutarında elektrik enerjisi faturası ödemesi gerekirdi.

 

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Dutch NL English EN French FR German DE Hindi HI Italian IT Russian RU Spanish ES Turkish TR