Teknoloji

CO2 iklim değişikliğinin ana nedenlerinden biri olarak kabul edilmekte ve insan aktivitelerine bağlı olarak atmosferdeki CO2 seviyesi artmaktadır. İklim değişikliği ile mücadele için kullanılabilecek seçeneklerden biri elektrik üretimi ve sanayi süreçleri tarafından üretilen CO2 yakalamak ve yeraltında depolamak olarak bilinen Karbon Yakalama ve Depolamadır.

Karbon yakalama ve depolama, hidrokarbonların (kömür, doğalgaz vb) yanması sonucunda ortaya çıkan CO2 in atmosfere girmeden yakalanmasını ve yeraltında depolanmasını içerir. Karbon yakalama ve depolamanın ana bileşenleri: güç santralinde veya endüstriyel kaynakta yakalama ( gaz akışından ayırma), sıkıştırma ve boru hattı ile nakliye ve sıvının (Karbon yakalama ve depolama sırasında uygulanan basınçlar sonucunda CO2 gazdan ziyade sıvı formdadır) yeraltı depolama sahasına enjeksiyonu.

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arabic AR Croatian HR English EN French FR German DE Hindi HI Italian IT Macedonian MK Russian RU Serbian SR Turkish TR